Nord- og
Sydslesvig
Danmark & Tyskland28. juni - 7. juli 2024

Hold

Team Koroška / Kärnten

Østrig Mindretal:

Holdet Koroška / Kärnten er udvælgelsesholdet for den slovenske minoritet i Kärnten, Østrig.

Holdet Koroška/Kärnten ved EUROPEADA 2020

De kærntiske slovenere deltog i 2012 med et udvælgelseshold i EUROPEADA og opnåede en stor succes med en fjerdeplads.

Fire år senere, ved Europeada i Sydtyrol, hvor de konkurrerede mod tysktalende sydtyrolere og ladinske folk, formåede holdet Koroška/Kärnten at bekræfte dette resultat og endda forbedre det med en tredjeplads.

De kærntiske slovenere

Spor af deres forfædre kan spores tilbage til det 6. århundrede, hvor der udviklede sig en slavisk statsdannelse med navnet Karantien, med centrum i Zollfeld-sletten. Det forblev uafhængigt i mere end et århundrede, indtil det blev truet af fremadrykkende Avarer. Med støtte fra de nærliggende Baiuvarere kunne angrebet afværges, men området genvandt aldrig sin gamle uafhængighed. Allierede i forsvaret tog faktisk de mest værdifulde landområder i besiddelse og sendte deres egne bønder til at dyrke jorden. Så i de næste århundreder blev den tysk-slovenske sproggrænse rykket sydpå, og den forblev næsten uændret fra midten af det 15. århundrede til midten af det 19. århundrede. Mennesker langs denne sproggrænse og derudover var i regelmæssig kontakt på grund af handel og erhverv og lærte derfor flere sprog. I begyndelsen af det 19. århundrede begyndte tidsskrifter at spille en vigtig rolle i sprogudviklingen med opfindelsen af bogtrykkeri, fordi skriftsproget adskilte sig markant fra de forskellige dialekter og var ensartet for alle. Et sådant tidsskrift i Kärnten var "Carinthia," hvor artikler blev offentliggjort på både tysk og slovensk i de første år af udgivelsen. Med opkomsten af nationalisme i den anden halvdel af det 19. århundrede erstattede nationer de tidligere multinationale stater, og kun de, der talte deres eget sprog, blev betragtet som medlemmer. Sproget blev dermed et integrerende eller udelukkende element, og sproglige konflikter i grænseområder var uundgåelige. Det fredelige sameksistens mellem den tysktalende nord og den slovensktalende syd blev pludselig forstyrret. På det tidspunkt var næsten en tredjedel af befolkningen i Kärnten slovensk som modersmål.

Under Første Verdenskrig blev mange kærntiske slovenere forfulgt og fængslet, og det var tilstrækkeligt at erklære sig som slovener for at blive anklaget for højforræderi. Efter sammenbruddet af monarkiet gjorde Kongeriget Serbien, såvel som kroater og slovenere, territoriale krav på dele af Kärnten, som skulle gennemføres gennem langvarige væbnede konfrontationer mod de frivillige kærntiske enheder. Den Parisiske Fredskonference drøftede de omstridte grænseproblemer i det nyoprettede Østrig, og i maj 1919 blev der besluttet at afholde en folkeafstemning om området omkring Klagenfurt Basin. Forberedelserne til dette var præget af intens propagandakrigsførelse, og den overraskende beslutning den 10. oktober 1920 faldt med 59% til fordel for Østrig og 41% til fordel for Slovenien, da det meste af afstemningsområdet blev beboet af slovenere. I Saint-Germain-traktaten blev den slovensktalende minoritet garanteret fuldstændig ligestilling og retten til at bruge og pleje modersmålet, men gennemførelsen skulle tage lang tid og være smertefuld, da der var sket for meget på begge sider. Den langvarige diskussion om stednavne er måske det mest kendte udtryk for denne vanskelige tilnærmelse.

I dag er minoritetsrettighederne for kærntiske slovenere i vid udstrækning anerkendt, og der er igen en overvejende konfliktfri sameksistens. Dog er ikke alle internationalt og forfatningsmæssigt garanterede rettigheder for minoriteten opfyldt og gennemført. Kærntnernes slovenske folk er dog blevet næsten to tredjedele mindre. Ifølge folketællingen fra 2001 er der lidt over 13.000 personer, mens en sprogsurvey fra 1991 viser, at der er talt om ca. 50.000, hvilket er betydeligt flere.

Fotogalleri

Begivenhed

Fodbold-Europamesterskab af de autoktone og nationale mindretal

Fodbold-Europamesterskab af de autoktone og nationale mindretal

Organisation

Federal Union of European Nationalities

Federal Union of European Nationalities

Partnere

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor Alap

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor Alap

 

Strandet

Strandet

 

hpo Steuerberater

hpo Steuerberater

 

Na Logo

Na Logo

Lokale organisatorer

Dansk mindretal i Tyskland

Dansk mindretal i Tyskland

 

North Frisian Minority Association

North Frisian Minority Association

 

Sinti and Roma Organisation

Sinti and Roma Organisation

 

Tysk mindretal i Danmark

Tysk mindretal i Danmark

Lokale sponsorer

Union Bank

Union Bank