Nord- og
Sydslesvig
Danmark & Tyskland28. juni - 7. juli 2024

Hold

Team Nordschleswig - Æ Mannschaft

Danmark Mindretal:

"Team Nordschleswig - Æ Mannschaft" repræsenterer det tyske mindretal i Danmark. Slesvig var et hertugdømme i kongeriget Danmark indtil 1864. Der blev overvejende talt dansk i den nordlige del, men tysk var det administrative sprog. Økonomisk var Slesvig orienteret mod syd og dannede en enhed med Holsten. I 1864 fulgte den anden krig om Schlesien, som endte med Danmarks nederlag til preusserne og østrigerne, så hertugdømmet Slesvig blev en preussisk provins. Den preussiske stat var ikke særlig venlig over for den dansktalende befolkning i Nordslesvig, men begrænsningerne bragte danskerne tættere sammen og styrkede deres identitet. Efter Første Verdenskrig blev der afholdt en folkeafstemning i Slesvig. Grænserne for afstemningsområderne blev fastlagt af de allierede på en måde, der favoriserede den dansktalende befolkning og Danmark. Mens det i Nordslesvig var det samlede resultat for området, der var afgørende, blev afstemningen i den sydlige zone afholdt kommune for kommune. Det gav mulighed for at vinde enkelte kommuner med dansk flertal uden at risikere at tabe enkelte kommuner med tysk flertal i Nordslesvig. Vælgerne i Nordslesvig stemte med et klart flertal for tilslutning til Danmark. Da der i den sydlige zone kun var tre kommuner, som ikke lå direkte på grænsen, der stemte med flertal for Danmark, forblev hele Sydslesvig hos Tyskland. På vejen mod stabilitet lå Anden Verdenskrig og Bonn-København-erklæringerne, som dog viste sig at være skuffende for det tyske mindretal, da deres krav om amnesti og tilbagelevering af eksproprieret ejendom blev betragtet af den danske side som indblanding i interne danske anliggender og afvist. Men vejen var banet for vidtrækkende mindretalsrettigheder. I dag er den tyske etniske gruppe det eneste mindretal i kongeriget Danmark, hvis sproglige og kulturelle karakteristika er anerkendt i overensstemmelse hermed. Det tyske mindretal i Danmark stillede med formanden for FUEN, Hans Heinrich Hansen, indtil maj 2016; hovedformanden for Forbundet af Tyske Nordslesvigere er Hinrich Jürgensen.

Det tyske mindretal i Danmark, som kalder sig "tyske nordslesvigere", består af omkring 15.000-20.000 mennesker ud af en samlet befolkning på 250.000 i Nordslesvig. Den tyske etniske gruppe har sine egne børnehaver, skoler og biblioteker, og deres eget dagblad, "Nordschleswiger", rapporterer om mindretallets mange politiske, sportslige og kulturelle aktiviteter.

Kvindeholdet, der repræsenterer "Team Nordschleswig - Æ Mannschaft", deltager for første gang i Europeada.

Begivenhed

Fodbold-Europamesterskab af de autoktone og nationale mindretal

Fodbold-Europamesterskab af de autoktone og nationale mindretal

Organisation

Federal Union of European Nationalities

Federal Union of European Nationalities

Partnere

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor Alap

Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság Bethlen Gábor Alap

 

Strandet

Strandet

 

hpo Steuerberater

hpo Steuerberater

 

Na Logo

Na Logo

Lokale organisatorer

Dansk mindretal i Tyskland

Dansk mindretal i Tyskland

 

North Frisian Minority Association

North Frisian Minority Association

 

Sinti and Roma Organisation

Sinti and Roma Organisation

 

Tysk mindretal i Danmark

Tysk mindretal i Danmark

Lokale sponsorer

Union Bank

Union Bank